_

Om forfatteren

 

Audhild Løhre har skrevet boka Hypothyreosen og meg, og driver Leet Forlag.

Audhild Løhre er født i 1951 og vokste opp på Lundamo sammen med de to brødrene Jorolf og Erik Torbjørn hos foreldrene Oline (f. Leer) og Arne Løhre. Hun gikk realskole og gymnas på Støren i perioden 1965-1970, og var elev ved Elverum folkehøgskule 1970/71. Høsten 1971 flyttet hun til Trondheim. Der bodde hun i fem år, og tok mellom annet lærerutdanning ved Trondheim lærerskole, 1974-1976. Deretter reiste hun til Oslo, UiO, hvor hun fullførte embetsstudiet i psykologi våren 1982.

Fra 1982 har Audhild Løhre bodd på Berset i Surnadal sammen med familien. Mannen Anders Grimsmo (f. 1950) er kommunelege og forsker. Den eldste sønnen, Nils (f. 1980), studerer datateknikk i Trondheim, NTNU. Arne (f. 1983) er elev ved Surnadal videregående skole. På fritida er han sterkt opptatt av rollespill og data. Yngstemann Erik (f. 1988) går fortsatt i grunnskolen. Han spiller i skolekorps, leker med data, sparker fotball og går på ski. Husets fire gutter har alle sine særlige oppgaver i driften av Leet Forlag. Erik går til hånde med praktisk arbeid som pakking og lemping av kasser, Arne tar seg av diverse bokføring og Anders lager det som behøves av elektroniske maler for fakturering og regnskap. Nils har jobben med å bygge webside og holde orden på de nødvendige avtaler i den forbindelse. Mor sjøl koordinerer det hele og følger boka fra bestilling til postkontor.

I yrkessammenheng har Audhild Løhre jobbet mest i forhold til barn og unge med ulike vansker. Hun har vært ansatt som psykolog ved Pedagogisk-psykologisk kontor for Surnadal, Rindal og Halsa i femten år. Ellers har hun arbeidet i deltidsstilling i omsorgen for psykisk utviklingshemma.

I 1989 fikk Audhild Løhre diagnosen hypothyreose. Sykdommen gjorde henne mer og mindre arbeidsufør i flere år, og i boka beskriver hun symptomer og opplevelser.

Audhild Løhre er medlem av Norsk Thyreoideaforbund.


Audhild Løhre
audlo@online.no