_

Hypotyreosen og meg

anmeldelser

Boka er omtalt og anmeldt i flere aviser, medlemsblad og tidsskrift.

Anmeldelsen nedenfor gjengis med tillatelse fra anmelder og utgiver.

Ikke så enkelt som vi tror?

Skulle jeg ønske meg en sykdom, har jeg ofte tenkt at det måtte bli hypothyreose. Diagnostikken er enkel og presis, og behandlingen er effektiv livet ut. Derfor ble jeg forbauset over at noen kunne skrive en hel bok, Hypothyreosen og meg , og jeg leste boken for å finne forklaringen. Det var to forklaringer. Den ene var at diagnosen tok tid. Symptomene var snikende: "Hun er lat, sa folk. Hun er deprimert, sa ekspertene." Forfatteren er gift med en dyktig lege, men ektefeller er sjelden gode diagnostikere, fordi de så lett blir blinde for sine nærmeste. Da hun til slutt kom til en doktor som så henne med friske øyne, stilte han diagnosen før hun hadde åpnet munnen. Den andre forklaringen var at tablettene ikke virket så godt som alle sa de skulle. Faktisk føler hun seg fremdeles ikke helt bra. Hun er i fullt arbeid, men orker mindre og sliter mer enn før.

Forfatteren er psykolog. Hun gjorde notater underveis i sin lange lidelseshistorie, og de er blitt til denne boken. Hun skriver godt, og leseren deler hennes tretthet og håpløshet og hennes skuffelse over at behandlingen ikke virker som den skal. Pasientbøker blir ofte detaljerte og litt lange, fordi det krever plass å berette om følelser, fornemmelser, tanker og bekymringer. På en måte ville boken vunnet på en knappere fremstilling, slik den travle legen ønsker at pasienten skal "komme til saken". Men samtidig er det kanskje nettopp den litt dvelende teksten som viser leseren hva det dreier seg om.

Jeg tror at mange leger vil ha nytte av denne boken. Den stimulerer klinikeren til å lytte til pasienten, også når man ikke forstår det hun sier. Erfaringen har lært meg at pasienter ofte har rett, selv om jeg ikke forstår det de sier. Det er interessant at det er kommet ny kunnskap, både om forholdet mellom T3 og T4 og om antistoffer ved hypothyreose. Kanskje finnes det en forklaring på at hun ikke er blitt helt bra? Kanskje er hun ikke alene heller, for boken har fått støtte av Norsk Hypothyreoseforening. Derfor bør mange klinikere lese boken og lytte til budskapet.

Peter F. Hjort
Sandvika

Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2059-60